อิ๊กโนเบล 2021 : คุณได้กลิ่นใครในโรงหนังหรือไม่?

อิ๊กโนเบล เป็นรางวัลที่มอบให้กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังแนวคิดแล้วชวนขำ แต่เอาจริงมันก็มีคุณูปการกับสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในปีนี้มีหนึ่งงานวิจัยที่อาจนำมาต่อยอดในธุรกิจโรงหนังได้ นั่นคือ ‘กลิ่นของความกลัว’

การทดลองนี้เป็นของ ดร.โจร์ก วิกเกอร์ แห่ง Machine Learning Group ม.อ๊อกแลนด์ ร่วมกับ สถาบันแม็กซ์ แพลงก์ เพื่อเคมี และ มหาวิทยาลัยแห่งเมนซ์ โดยใช้เทคโนโลยี PTR-MS (Protron-transfer-reaction mass spectrometry) ที่เอาไว้ตรวจระดับแก๊สในอากาศ ซึ่งปกติมักใช้บนเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือป่าดิบชื้น แต่วิกเกอร์เอามาวัดในโรงหนังกับกลุ่มตัวอย่างที่ดูหนังประเภทต่างๆ

ทีมวิจัยพบว่าในหนังแต่ละประเภท ผู้ชมจะปล่อยสารเคมีออกมาจากการหายใจและผิวหนังที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของหนังในขณะนั้น เช่น หนังลุ้นระทึกหรือหนังตลก

การทดลองชิ้นนี้สามารถนำไปต่อยอดได้มากมาย โดยวิกเกอร์อธิบายว่า “การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาตรวจจับสารเคมีในอากาศ ทำให้พบว่ามนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ในรูปแบบที่ซ้ำกัน เช่น ความจดจ่อ หรือความตลก ก็จะปล่อยสารเคมีเฉพาะออกมา

“การทดลองนี้พิสูจน์ว่า VOCs (กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอในอากาศ) สามารถคาดการณ์ได้ คำนวนได้ โดยมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างต่ำ สามารถตรวจสอบความน่าจะเป็นได้”


ข้อมูลประกอบ

https://www.auckland.ac.nz/en/news/2021/09/10/-smell-of-fear–research-awarded-ig-nobel.html

Related NEWS

LATEST NEWS