TAG

Abbas Kiarostami

Where Is the Friend’s Home? (Iran, 1987, Abbas Kiarostami)

ยุคหนึ่งหนังอิหร่าน มักมีลีลาการเดินเรื่องและวิธีนำเสนอเหมือนชวนคนดูร่วมเล่นเกมที่พบเห็นได้บ่อยเวลาจัดสัมมนาหรือทำกลุ่มสัมพันธ์ ที่มักเดินภายใต้โจทย์หรือกติกาบางอย่างซึ่งกว่าจะบรรลุเป้าหมาย มักมีการให้ผ่านด่านสิบแปดก่อน และโดยมากชอบใช้ตัวละครเด็ก

The Koker Trilogy : ภาพยนตร์และภราดรภาพ

บทความชิ้นนี้ว่าด้วยหนังสามเรื่องของ Abbas Kiarostami ในนามของ The Koker Trilogy เริ่มจากเด็กชายตามหาเพื่อเพื่อคืนสมุดการบ้าน ผู้กำกับตามหานักแสดงหลังเหตุแผ่นดินไหว และชายหนุ่มตามหาความรักที่ไม่อาจครอบครอง