TAG

Window Flicks

ที่เยอรมนี… ผนังนี้มีเพื่อ ‘หนัง’

ในขณะนี้ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มีกิจกรรมฉายหนังขึ้นผนังให้ดูฟรี ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Window Flicks แนวคิดคือการฉายหนังในระหว่างที่ผู้คนไม่สามารถเข้าโรงหนังได้และต้องกักตัวอยู่กับบ้าน พวกเขาสามารถชะโงกออกมาดูหนังจากหน้าต่างห้องตัวเองได้ทันที ซึ่งนี่เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือโรงหนังอิสระในเยอรมนีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้ชมสามารถส่งอีเมล์ไปที่โครงการให้มาฉายหนังในชุมชนของตัวเองได้ ข้อแม้คือผนังที่หนังจะไปฉายนั้นจะต้องมีห้องที่สามารถดูหนังได้อย่างน้อย 20 ห้องเท่านั้น Window Flicks เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคเอกชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MetaGrey บริษัทด้านสถาปัตยกรรมและการจัดแสง ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดฉายทั้งหมด,...