TAG

The Avengers

“พลังที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง” ของเหล่า Avengers!

การได้เป็นสมาชิก The Avengers สำหรับพวกเขาเหล่านี้มิได้หมายถึงแค่การได้เป็นดาราระดับแนวหน้า แต่ยังอาจหมายถึงใช้พลังวิเศษของดาราในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย!