TAG

La Révolution

การบ้าน 3 ข้อ ก่อนดู La Révolution

La Revolution คือซีรีส์ Netflix ที่เปิดหน้าด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศส และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสถูกนำมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในฐานะโมเดลแห่งชัยชนะของประชาชนกับระบบชนชั้น แต่ก่อนที่ซีรีส์เรื่องนี้จะกลายเป็นกรณีศึกษาเพื่อทบทวนการปฏิวัติฝรั่งเศส เรามาทำการบ้านเพื่ออุ่นเครื่องกันสักนิด 1. เรื่องเกิดขึ้นก่อนปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นในช่วงปี 1789-1799 หากจะเล่าโดยคร่าวคือก่อนหน้านั้น ฝรั่งเศสปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนช่วง 2-3 ปีก่อนการปฏิวัตินั้น ฝรั่งเศสในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ประสบภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ จนประชาชนต้องอยู่อย่างแร้นแค้น...