TAG

Avatar

Avatar: The Way of Water – ‘คุณพ่อรู้ดี’ ที่ไม่เคยหายไปแม้ย้ายเผ่า

...หนังเริ่มเรื่องด้วยการบอกว่า “พ่อคือผู้ที่ปกป้อง” และหลังเกิดภัยคุกคามจากชาวฟ้า เจคเองก็ยังคงยึดติดกับการทำกับครอบครัวเหมือนเป็นกองทหาร คนที่ดูเหมือนจะเข้าใจอะไร ๆ ดีกว่าก็คือเนทีรี แต่ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของการตัดสินใจ มันอยู่ที่ว่าเสียงของใครดังกว่า