TAG

A Useful Ghost

‘ผีใช้ได้ค่ะ’ โปรเจกต์หนังผีคว้ารางวัลใหญ่ Open Doors ที่โลการ์โน

กรรมการให้ความเห็นว่า “หนังเรื่องนี้สะท้อนประเด็นทางสังคมและการเมืองด้วยความตลกขบขัน สิ่งนี้หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมหนังเอเชียมาเนิ่นนาน แต่บอกเล่าด้วยความร่วมสมัยและสร้างสรรค์…เราตื่นเต้นมาที่ได้ค้นพบหนังแหวกแนวแบบนี้”