TAG

โตมร ศุขปรีชา

“พันธุ์หมาบ้า” ภาพสะท้อนการต่อสู้และหลีกหนีของคน GEN X (บันทึกการเสวนาก่อนฉายหนัง “พันธุ์หมาบ้า”)

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ก่อนการฉายหนัง “พันธุ์หมาบ้า” รอบพิเศษ ได้มีการเสวนาถึงอิทธิพลของวรรณกรรมต่อจิตวิญญาณของหนุ่มสาว Gen X ช่วงปลายยุค 80 ซึ่งด้วยความนิยมที่นิยาย “พันธุ์หมาบ้า” ของ ชาติ กอบจิตติ ได้รับ จึงน่าจะสะท้อนบรรยากาศในตอนนั้นได้ดี  ผู้เสวนาคือ โตมร...