TAG

แคนาดา

จากนายกรัฐมนตรี สู่ ฌ็อง มาร์ก วัลลี การสูญเสียของวงการหนังและชุมชน

การเสียชีวิตของ ฌ็อง มาร์ก วัลลี นับเป็นความสูญเสียที่ชวนช็อคกับวงการหนังโลก เนื่องด้วยวัยเพียง 58 ปี ทว่าผลงานของเขายังได้รับการพูดถึงเสมอมา