TAG

เนเธอร์แลนด์

“เราจะรอดตายไปด้วยกัน!” : เปิดมาตรการ 5 ประเทศต่อลมหายใจวงการหนัง

วงการหนังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากวิกฤติโควิด-19 และรัฐบาลหลายประเทศที่เห็นคุณค่าของวงการนี้ก็ออกมาตรการเร่งด่วนเบื้องต้นมาเยียวยา ต่อไปนี้คือ 5 ตัวอย่างน่าสนใจ