TAG

อิ๊กโนเบล

อิ๊กโนเบล 2021 : คุณได้กลิ่นใครในโรงหนังหรือไม่?

อิ๊กโนเบล เป็นรางวัลที่มอบให้กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังแนวคิดแล้วชวนขำ แต่เอาจริงมันก็มีคุณูปการกับสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในปีนี้มีหนึ่งงานวิจัยที่อาจนำมาต่อยอดในธุรกิจโรงหนังได้ นั่นคือ ‘กลิ่นของความกลัว’