TAG

ภูฏาน

จากความผิดพลาดของภูฏาน สู่การเข้ารอบ 15 เรื่องสุดท้าย ออสการ์หนังต่างประเทศ

ในประวัติศาสตร์ ภูฏานส่งหนังไปออสการ์แค่สองครั้งเท่านั้น ก่อนหน้านี้คือ The Cup หนังปี 1999 แล้วก็ข้ามมาครั้งล่าสุดคือ Lunana: A Yak in the Classroom เลย ซึ่งที่จริงภูฏานได้พยายามส่งหนังเรื่องนี้เข้าประกวดไปตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แต่โดนตีกลับ