TAG

ตำรวจ

A Day Without Policemen: ใครเล่าจะควบคุมผู้คุมกฎ

Quis custodiet ipsos custodes? หรือ " Who will guard the guards themselves?” เป็นอีกหนึ่งวลีละตินที่มีไว้เพื่อถามกับตัวเองว่า เราสามารถเชื่อมั่นได้กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ แล้วใครจะเป็นผู้ที่ดูแลเหล่าผู้คุมกฎไม่ให้เดินออกนอกเส้นทางเสียเอง

ถึงเวลารื้อแนวคิดซีรีส์สืบสวน? เหตุแห่งความเข้าใจผิดต่อระบบอำนาจจากภาครัฐ

เคร็ก กอร์ โพสต์ภาพถือปืนยืนหน้าบ้าน พร้อมขู่ว่าจะจัดการกับไอ้อีที่เข้ามายุ่มย่ามกับบ้านเขา เมื่อวันที่การชุมนุมเพิ่งดำเนินไปหลังการตายของ จอร์จ ฟลอยด์ เพียงไม่กี่วัน ท่ามกลางแรงสนับสนุนจากเพื่อนของเขามากมาย ...นั่นคือการแสดงออกของคนเขียนบท Law and Order ซึ่งหากคุณคิดว่าการเสพข่าวอาชญากรที่ถูกทำให้ตายหรือหายไปโดยเจ้าหน้าที่รัฐคือสิ่งที่รับได้ เพราะอาชญากร ‘ควรจะได้รับการลงโทษ’ บางทีคุณอาจคล้อยตามกอร์ไปแล้ว ขณะที่ซีรีส์โดยทั่วไปมีอายุเพียงชั่วระยะหนึ่งก็ต้องอำลา แต่ซีรีส์สืบสวนอย่าง CSI,...