TAG

กฎหมาย

อุตสาหกรรมหนังฮ่องกงกับจุดเปลี่ยนที่ท้าทาย หลังจากกฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้

เมื่อรัฐบาลจีนประกาศใช้ "กฎหมายความมั่นคง" อุตสาหกรรมหนังฮ่องกงที่เคยยิ่งใหญ่จะต้องพบกับจุดเปลี่ยนเช่นไร? ภาณุ อารี พาไปพูดคุยกับคนในวงการหนังเพื่อหาคำตอบ