AUTHOR

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Collective

ดู Collective จบพบว่าเกิดความรู้สึกเหนือจริง เป็นไปได้หรือ เป็นความจริงหรือ นี่เป็นหนังที่ถ่ายทำภายหลังแล้วควรเขียนว่า based on the true story หรือว่าเป็นเรื่องจริงและถ่ายทำจากเหตุการณ์จริง ตัวบุคคลจริง และหนอนในบาดแผลจริงๆ เหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทราบว่าหนังชิงออสการ์ “หนัง” สาขาต่างประเทศด้วย อีกเหตุหนึ่งเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าบางเรื่องยังมีอยู่บนโลก