TAG

The Long Walk

The Long Walk : วัฏสงสาร A.K.A. การมูฟออนเป็นวงกลม

หนังลาวเรื่องนี้เล่าง่ายๆ ว่าด้วยชายเฒ่าคนหนึ่งที่เป็นคนเห็นผีมาตลอดชีวิตอันเจ็บปวด และเด็กชายอีกคนที่เริ่มเห็นผีเมื่อเห็นคนตายตรงหน้าคนหนึ่งอยู่ในอดีต อีกคนอยู่ในอนาคต เชื่อมร้อยกันไว้ด้วยผีสาวที่วันๆ เอาแต่เดินไปบนทางลูกรังกลางป่า อันเป็นทัศนียภาพที่ไม่เปลี่ยนไปแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลง