TAG

Supersonic

Oasis: Supersonic …สภาวะ “เด็กชาย” นิรันดร์ กับวัฒนธรรมแบบร็อกๆ

จาก Oasis: Supersonic นภัทร มะลิกุลชวนคิดถึง "วัฒนธรรมแบบร็อกๆ" ที่ให้สิทธิ์ผู้ชายได้ห่ามโดยไม่มีใครว่า สภาวะ "เด็กชายในร่างชายหนุ่ม" เช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร?