TAG

MVP

หนังเลื่อนฉายที่อเมริกา สะเทือนถึงอีสาน

“เราคุยกันในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์โลก ที่เขาเชื่อว่าอเมริกาจะเริ่มเปิดโรงหนังในเดือนกรกฎานี้ ในยุโรปหลายประเทศก็เปิดโรงหนังแล้ว ส่วนในเอเชียที่วันนี้เปิดแล้วคือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ปลายมิถุนายน มาเลเซีย สิงคโปร์ก็ทยอยเปิด ดังนั้นอุตสาหกรรมโรงหนังจะเริ่มเข้าลูปในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน” วิชา พูลวรลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ไว้กับ marketeeronline.co ด้วยความมั่นใจว่าโรงหนังจะกลับมาเต็มรูปแบบในเดือน ก.ค. หลังจากอยู่ภายใต้ความเงียบเหงาทั่วกันทั้งโลกมาตลอดช่วงโควิด...แต่นั่นเป็นการคาดการณ์บนข้อมูลที่ว่า Mulan...