TAG

Father Stu

Father Stu: ศรัทธาที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

อะไรทำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมาย? สำหรับชายคนหนึ่ง มันอาจเป็นงานที่ดี ผู้หญิงที่รักสักคน การได้ทำตัวเป็นประโยชน์ หรือการมีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สจ๊วต ลอง ใฝ่ฝันถึงมาตลอด จนวันหนึ่งเมื่อย่างเท้าเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า เขาจึงพบว่าตนเองถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล