TAG

Action4Cinema

โคริเอดะนำทีมเรียกร้องการปฏิรูปอุตสาหกรรมหนังญี่ปุ่นตามโมเดลของฝรั่งเศส สู้วิกฤติวงการหนังซบเซา

Action4Cinema คือกลุ่มคนทำหนังญี่ปุ่นที่นำโดย ฮิโรคาสุ โคเรเอดะ ที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องการจัดตั้งองค์กรสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามโมเดลของศูนย์ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวแห่งชาติ หรือ CNC ของฝรั่งเศส