TAG

100 Times Reproduction of Democracy

100 Times Reproduction of Democracy ‘แกง’ หม้อใหญ่

นี่คือบทความตอนสองที่กล่าวถึงหนังของ จุฬญาณนนท์ ศิริผล ที่เคยออกฉายคู่กัน ที่ Bangkok Screening Room โดยชี้ให้เห็นถึงการก่อร่างใหม่จากสิ่งเดิม ทั้งจากต้นฉบับ ไปสู่งานสำเนา งานต่อยอดแตกขยายจนทำให้ต้นฉบับกลายเป็นสำเนา สำเนากลายเป็นต้นฉบับ