TAG

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

‘พญาโศกพิโยคค่ำ’ การบันทึกภาวะจิตใจอันแตกสลาย ของ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

‘พญาโศกพิโยคค่ำ’ คือหนังขาว-ดำที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ ไล่เรียงมาตั้งแต่ 14 ตุลา 2516 จนมาถึงช่วงเหตุรัฐประหารปี 2549 ผ่านตัวละครหญิงสาว 3 รุ่น