TAG

ฮารุกิ มุราคามิ

Drive My Car : การแสดงที่แสร้งว่าไม่ได้แสดง เรื่องเล่าที่จริงกว่าเรื่องจริง และการเฝ้าฟังที่ไม่ได้ยิน

เรื่องเล่าเป็นคำโกหกชนิดเดียวที่สังคมยินยอมให้มีอยู่ และมันได้รับอนุญาตให้ดำรงคงอยู่เพียงเพราะว่ามันมีตอนจบที่แน่นอน หากในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่ตอนจบจะมาถึง ผู้คนก็ได้รับอนุญาตให้แสดงออกซึ่งความจริงเกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง - ริวสุเกะ ฮามากุจิ