TAG

ภาษา

มองภาษาหนังร่วมสมัย ผ่านแนวคิดภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง

เมื่อพูดถึงหนัง 4 เรื่อง 4 สัญชาติ ได้แก่ ฉลาดเกมส์โกง (ไทย) Parasite (เกาหลี) Joker (อเมริกัน) และ Better Days (จีน) สิ่งที่เหมือนกันอย่างน่าสนใจคือ ต่างเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์ในประเทศตัวเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมต่างชาติด้วย...

Darkest Hour : วาทศิลป์นั้นหรือคืออำนาจ

อาจเป็นดังที่มุราคามิพูดไว้ ความคิดเมื่อออกมาเป็นคำพูดแล้ว กลายเป็นคำโกหกเสมอ เหตุก็เพราะความคิดนั้นเมื่อผ่านการกลั่นกรองออกมาเป็นคำพูด มันก็กลายเป็นอีกสิ่งที่ต่างไปจากสาส์นตั้งต้น เพราะการกรองด้วยคำพูดมีหลายชั้น ทั้งความหมายและไวยากรณ์ทางภาษาอาจทำให้ความหมายดั้งเดิมเสียไป ในทางปรัขญาภาษามีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการที่คำสื่อถึงความหมายหนึ่งๆ ได้ไม่เท่ากัน เช่น เมื่อเราพูดถึงสีแดง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสีแดงที่เราพูดเป็นแดงเดียวกับของคนอื่นๆ Darkest Hour เป็นหนังเล่าอัตชีวประวัติของวินสตัน เชอร์ชิล บุรุษผู้ร่ำรวยด้วยคำพูดและวาทศิลป์ที่ไม่เหมือนใคร เขานั้น “ใช้ภาษาอังกฤษ และนำมันเข้าสู่สงคราม” จากวันที่มีแต่คนว่าเขาเป็นหมาบ้าแห่งอังกฤษ...