TAG

นักเรียน

ทำความรู้จักหนัง ‘เหรียญทอง’ ออสการ์นักเรียน 2020

เป็นประจำทุกปีที่ สถาบันวิทยาการภาพยนตร์ -หรือผู้จัดรางวัลออสการ์- จะประกาศรางวัลออสการ์นักเรียน ที่ได้รับเลือกจากหนังนักเรียนทั่วโลก เพื่อมอบรางวัลแต่ละสาขารางวัล โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง ซึ่งความน่าสนใจคือในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้หญิงมากถึง 15 เรื่องเลยทีเดียว และหลังจากนี้ทั้ง 18 เรื่องจะได้รับการพิจารณาในสายหนังสั้นออสการ์ปีหน้าโดยอัตโนมัติ...