TAG

ธวัชชัย พันธุ์ภักดี

เพราะชีวิตคนต้องมาก่อน …ธนา – พระนครฟิลม์ ยุติเพื่อตั้งหลัก

วันที่ชัดเจนที่สุดคือวันถอดหน้ากากอนามัย ไม่ใช่แค่ในประเทศเราประเทศเดียวด้วยนะ ต้องถอดพร้อมกันทั้งโลกเราถึงจะเห็นว่าแนวทางหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ฝนซาฟ้าใหม่ถ้าตั้งหลักได้เราก็อาจจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เพราะความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเราก็มีกันอยู่แล้ว แต่ความชัดเจนในชีวิตของทุกคนต้องมี ผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เกิดสุญญากาศของวงการหนังไทยและรวมไปถึงวงการหนังโลก โรงหนังปิดยาวนานกว่าเดือน หนังเลื่อนฉายพร้อมเพรียงกัน หนังหลายเรื่องหยุดการผลิตกลางทาง โดยไม่นับว่าหลังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวงการหนังไทย เมื่อธุรกิจภาพยนตร์กลุ่มธนาซีเนเพล็กซ์ อันประกอบไปด้วยโรงหนังธนาซีเนเพล็กซ์, ธนาเอ็นเตอร์เทนเมนท์...