Member Directory

ทีมเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Homestay และ นศ. ปริญญาโทสาขาการผลิตภาพยนตร์ ณ University of Southern California School of Cinematic Arts ลอส แองเจลิส

ชอบเขียนถึงภาพยนตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เรียนจบด้านประวัติศาสตร์ยุโรป ความฝันในวัยเกือบ 30 คือการได้ย้ายออกจากประเทศ

อ่านหนังสือเป็นงานประจำ ดูหนังเป็นงานอดิเรก