Box Office Report : รายได้หนังในวันแรกที่ปิดโรงหนังใน กทม.

เมื่อวานนี้ (26 เม.ย.) เป็นวันแรกที่ กทม. ประกาศปิดโรงหนัง แต่ในพื้นที่ปริมณฑลยังเปิดให้บริการอยู่ ทั้ง นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เราจึงเก็บรายได้ในวันแรกของการปิดโรงหนังใน กทม. มาฝาก ซึ่งมาจากการรวบรวมรายได้ใน กทม. ปริมณฑล และเชียงใหม่ ก่อนที่ในวันนี้ (27 เม.ย.) นนทบุรีจะประกาศปิดโรงหนังตามมา

รายได้หนังประจำวันที่ 26 เม.ย. 64

  1. Mortal Kombat – 0.02 (10.14) ล้านบาท
  2. Godzilla vs. Kong – 0.02 (177.85) ล้านบาท
  3. Nobody – 0.01 (3.51) ล้านบาท
  4. Seobok – 0.01 (3.97) ล้านบาท
  5. Doraemon : Stand by Me 2 – 0.01 (6.61) ล้านบาท
  6. Promising Young Woman – 0.007 (0.36) ล้านบาท
  7. Collectors – 0.006 (0.25) ล้านบาท
  8. The Courier – 0.006 (0.75) ล้านบาท
  9. บอสฉันขยันเชือด – 0.006 (4.80) ล้านบาท
  10. เรื่องผีเล่า – 0.005 (9.12) ล้านบาท

Related NEWS

LATEST NEWS