TAG

The Projector

ปรับตัวก็ยังไม่รอด …โรงหนังทางเลือกสิงคโปร์เปิดระดมทุนต่อชีวิตอีกครั้ง

New Normal หรือ ‘ความปกติใหม่’ เป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างรุนแรงในภาวะที่เราต่างเริ่มปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ได้แล้ว และมองหาความปกติใหม่ -หรือสิ่งที่ผิดปกติของโลกก่อนเกิดโรคระบาด แต่จะกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันหลังจากนี้- เพื่อปรับตัวเสียแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ เราต้องอยู่รอดในช่วง lockdown นี้ให้ได้ก่อน...และกลุ่มธุรกิจที่ดูจะน่าเป็นห่วงเหลือเกินคือ ‘โรงหนัง’ มีโรงหนังหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงหนังทางเลือก ปรับตัวเพื่อเข้าสู่ New Normal...