TAG

Le Bonheur

Remembering Varda : 1. Pursuit of Unlimited Happiness

ขอชวนผู้อ่านระลึกชาติผลงานหนัง Agnès Varda อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการพาผู้อ่านทัวร์หนังจำนวน 7 เรื่องของเธอและดูว่ามีอะไรซ่อนตัวอย่างเรียบง่ายและงดงามในหนังเหล่านี้ได้อย่างไร