TAG

Fruits of Passion

Transnational Cinema: ชาติสร้างคน ภาพยนตร์ข้ามชาติ

Film Club จะพาไปทำความรู้จักกับแนวคิดของ Transnational Cinema หรือภาพยนตร์ข้ามชาติแบบคร่าวๆ พร้อมขอเสนอรูปแบบต่างๆ ของภาพยนตร์ข้ามชาติ 10 เรื่อง ที่ทำให้เราสามารถศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในโลกภาพยนตร์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง