TAG

Daguerréotypes

Remembering Varda : 2. To Doc., or Not to Doc.

หลังจากภาคแรกที่พูดถึงหนังเล่าเรื่องของเธอ ภาคสองนี้ มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ขอชวนผู้อ่านระลึกชาติผลงานหนัง Agnès Varda อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการพาผู้อ่านทัวร์หนังสารคดี 3 เรื่องเธอและดูว่ามีอะไรและสิ่งนั้นซ่อนตัวอย่างเรียบง่ายและงดงามในหนังเหล่านี้ได้อย่างไร