TAG

The Diary

The Diary : บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แอนิเมชั่นที่บอกให้เรา “จงรักภักดี”

ระหว่างดู The Diary ทั้งหมด 68 EP ตอนละ 6 นาที คิดรวมเป็น 408 นาที หรือ 6 ชั่วโมง 48 นาที ก็ถามตัวเองตลอดว่าเสียเวลาทรมานตัวเองดูจนจบครบทุกตอนไปทำไม