TAG

Digimon

Digimon Adventure : Last Evolution – Kizuna …บางสิ่งที่ตายจากเราไป เมื่อเราโตขึ้น

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ไทจิและยามาโตะไม่มีเวลาให้ดิจิมอนคู่หูนัก ...เพียงแค่ 10 กว่านาทีแรกก็ชัดมากๆ แล้วว่า หนังภาคนี้ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคนดู?