TAG

After Spring

วันผู้ลี้ภัยโลก: 5 หนังว่าด้วยผู้ลี้ภัยในแผ่นดินที่ไม่มีใครอ้าแขนรับ

วันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) ของปี 2020 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ท่ามกลางสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นที่ยังพุ่งขึ้นสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองและความอยุติธรรมในแต่ละประเทศ บ้านเราเองก็เช่นกัน