TAG

Aaron Sorkin

The Trial of the Chicago 7 : ม็อบจุดฝัน ในวันที่ตาชั่งเอียงข้าง

ถ้าพูดถึงคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรุ่นมิลเลนเนียลลงมา สิ่งที่นิยามตัวตนของพวกเขาก็คือความกล้า ความเป็นตัวของตัวเอง การเป็นพลเมืองโลก การไม่ละทิ้งกลุ่มชายขอบ และการเชื่อมต่อกัน พวกเขาเป็นพลังขับเคลื่อนการชุมนุมมาตั้งแต่อดีต ดังที่ปรากฏใน The Trial of the Chicago 7 อีกหนึ่งตัวอย่างทางความคิดในการต่อสู้กับความอยุติธรรม